Regulamin

1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby grające oraz przebywające w obrębie wyznaczonym do gry.

2. Każdy z graczy zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu.

3. Zakupienie gry jest jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu.

4. Rezerwacja ulega anulowaniu jeżeli w ciągu 15 minut nikt nie zgłosi się aby ją odebrać.

5. Czas trwania gry liczony jest za każdą pełną godzinę zgodnie z obowiązującym cennikiem od momentu uruchomienia zegara niezależnie od tego, kiedy zainteresowani rozpoczną grę. Jeżeli klient zamawia niepełną godzinę sposób naliczania opłaty jest proporcjonalny do cennika.

6.Odpowiedzialność za osoby niepełnoletnie przebywające na terenie kręgielni ponoszą rodzice lub opiekunowie.

7. Z torów bowlingowych nie mogą korzystać osoby nietrzeźwe, pod wpływem środków odurzających, oraz klienci zakłócający grę innym gościom. Pracownik kręgielni ma prawo zażądać opuszczenia przez nie torów lub w razie problemów wezwać policję w celu stwierdzenia stanu trzeźwości.

8. Na tor można wejść jedynie w obuwiu zastępczym udostępnionym przez obsługę kręgielni.

Jeżeli z pewnych przyczyn (brak numeracji) nie można dostać obuwia zastępczego decyzję o dopuszczeniu obuwia własnego podejmuje pracownik lokalu. Kategorycznie zabrania się gry w obuwiu typu:

buty na wysokich obcasach(szpilki), buty z czarnym spodem gumowym.

9. Osoby posiadające własne akcesoria bowlingowe (buty, kule) mogą korzystać z nich podczas gry. Kręgielnia KOMBINAT FORMY nie odpowiada za prywatny sprzęt gości.

10. Przed rozpoczęciem gry należy upewnić się czy maszyna jest włączona, ustawiła kręgle a barierka zgarniająca kręgle jest uniesiona. Rzucanie kuli na nie przygotowanym lub wyłączony tor podlega karze umownej w wysokości 100 zł.

11. Kulę należy toczyć po torze, zakazuje się rzucać nią do góry.

12. Pierwszeństwo rzutu ma zawodnik grający z prawej strony.

13. Gracz może rzucać tylko jedną kulą. Kara za nieprzestrzeganie wynosi 100zł.

14. Kategorycznie zabrania się przekraczanie czarnej linii na torze.

15. W przypadku wszelkich wątpliwości, awarii maszyny, złego ustawienia kręgli lub błędnego naliczania punktów należy fakt ten zgłosić obsłudze. Prosimy o nie wchodzenie na tor w celu samodzielnego usunięcia usterki. Obsługa techniczna bowlingu dołoży wszelkich starań, aby usunąć awarię w jak najkrótszym czasie.

16. W przypadku niestosowania się do zasad regulaminu pracownik ma prawo zatrzymać grę

lub w skrajnych przypadkach zakończyć grę bez zwrotu zapłaconej kwoty.

17. Za wszelkie uszkodzenia spowodowane nieodpowiedzialnym zachowaniem odpowiada osoba, która jespowodowała oraz ponosi koszty ich naprawy.

18. Kręgielnia nie odpowiada za urazy poniesione w czasie gry, których przyczyną jest

nieodpowiedzialne zachowanie graczy lub nieprzestrzeganie regulaminu gry.

19. Reklamacje uwzględnia się wyłącznie za okazaniem paragonu fiskalnego.

20. Kręgielnia KOMBINAT FORMY nie odpowiada za rzeczy i przedmioty gości pozostawione na torach bowlingowych.

21. Kręgielnia KOMBINAT FORMY umożliwia wynajęcie dwóch odseparowanych torów do zorganizowania osobnych imprez okolicznościowych.

22. Kręgielnia Kombinat Formy posiada pakiety imprez okolicznościowych 400/600zł (podczas koncertów artystów na żywo nie wszystkie opcje pakietowe działają jak w normalne dyskoteki z dj - dotyczy to biletów wstępu na imprezę)

23. Powyższy regulamin jest dostępny w recepcji kręgielni.

24. Kręgielnia KOMBINAT FORMY zastrzega sobie prawo do interpretacji powyższego regulaminu.

 
Do góry Powrót
Polub nas na facebooku!
 
cennik uslug kombinat formy